Αποσκληρυντης νερου κεντρικης παροχης

Ο αποσκληρυντης νερου της ClearWater με διπλή κεφαλή χρονικής και ογκομετρικής αναζωογόνησης των ρητινών με άλατα είναι ιδανική λύση στα μηχανολογικά των ξενοδοχείων και οικιών που βρίσκονται σε προβληματικές περιοχές με πολύ σκληρό νερό έως και 45-50G Γερμανικούς βαθμούς.

Όλοι οι αποσκληρυντές νερού αφαιρούν από το νερό το μαγνήσιο και το ασβέστιο και το αντικαθιστούν με νάτριο, για αυτόν τον λόγο όταν πρόκειται για πόσιμο πρέπει να λαμβάνεται υπ’οψιν η τελική περιεκτικότητα του νερού σε νάτριο.

Ο αποσκληρυντης νερου κεντρικής παροχής είναι συσκευή που μέσα της περιέχονται ειδικές ρητίνες αποσκλήρυνσης και εξωτερικά κάδο άλμης αναγέννησης

Σε σχέση με την αντίστροφη όσμωση που θα αφαιρέσει ενώσεις διαχωρίζοντας από όλο το φάσμα των χημικών και μικροβιολογικών ενώσεων, ο αποσκληρυντής νερού θα αφαιρέσει μέσω χημικής ιονοανταλλαγής μόνο το ασβέστιο και το μαγνήσιο.

Αυτά προσδιορίζουν και την έννοια της λεγόμενης σκληρότητας του νερού.

Η σκληρότητα του νερού οφείλεται στο ασβέστιο και το μαγνήσιο που περιέχει.

Αυτά τα στοιχεία είναι απολύτως απαραίτητα για την υγεία του ανθρώπινου οργανισμού.

Βάση νομοθεσίας δεν προβλέπεται ανώτατο όριο για αυτά τα στοιχεία. Παρ’ολα αυτά σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις και ιδιαίτερα σε νερά που χαρακτηρίζονται ως σκληρά, δημιουργούν προβλήματα επικαθίσεων αλάτων στις μηχανολογικές συσκευές, στις σωληνώσεις θέρμανσης του νερού όπως πλυντήριο, θερμοσίφωνας, και στα δίκτυα κεντρικών παροχών.

Η βελτίωση της ποιότητας σκληρών νερών μπορεί να γίνει με Αποσκληρυντή τύπου ανταλλαγής ιόντων.

Οι αποσκληρυντέσ νερού αυτού του τύπου αφαιρούν από το νερό το ασβέστιο και το μαγνήσιο και το αντικαθιστούν με νάτριο.

Σαν πλεονέκτημα αυτό τον καθιστά οικονομικότερο από την αντίστροφη όσμωση, και συγχρόνως απαραίτητο σε νερά υψηλής περιεκτικότητας ασβεστίου που τροφοδοτούν μηχανολογικές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα την μη επικάθηση του ασβεστίου σε αυτές τις συσκευές.

Σαν μειονέκτημα όμως δεν έχει αποτέλεσμα σε υφάλμυρα νερά με παρουσία αλάτων χλωριούχου νατρίου ( NaCl ), διότι αυτά δεν έχει την ικανότητα να τα αφαιρέσει, εισέρχονται και εξέρχονται αυτούσια, όπως και ότι άλλη μικροβιολογική και χημική ένωση εμπεριέχεται στο νερό.

Επίσης με την μέθοδο της αφαίρεσης του ασβεστίου μέσω χημικής ιοντοανταλλαγής, μετατρέπεται το ασβέστιο σε νάτριο το οποίο αθροιζόμενο με ένα υψηλό προϋπάρχων νάτριο, πολλές φορές καθιστά το εξερχόμενο νερό ακατάλληλο προς πόσιμο ακόμα και για πότισμα, αλλά είναι πολύ ευεργετικό για τα μηχανολογικά αφού λείπει το ασβέστιο.

Γενικά προτείνεται ο αποσκληρυντής νερού σε όλες τις μηχανές που διέρχεται από αυτές σκληρό νερό αλλά όχι για χρήση ποσίμου, εκτός εάν μετά τον αποσκληρυντή περάσουμε αυτό το νερό από μια αντίστροφη όσμωση και το κάνουμε πόσιμο.

Με όλα τα παραπάνω καταλήγουμε εκ του ασφαλούς ότι η αντίστροφη όσμωση είναι το ισχυρότερο και καλύτερο σύστημα εξυγίανσης Ακάθαρτου νερού μετατροπής σε πόσιμο, και οι αποσκληρυντεσ νερου τα καλύτερα συστήματα μεμονωμένης εξυγίανσης σκληρού νερού, προς χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού και υπό συνθήκες έως για πόσιμο.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s